Cornea

Роговични дистрофии

Заболяването – България се смята за ендемична зона по отношение на роговичните дистрофии. Това са заболявания, които обикновено протичат двустранно (често асиметрично). Tе са вродени, но се проявяват около втората декада. Наследствени са и протичат с компрометиране на зрението. Често са съпроводени с рецидивиращи ерозии. Анатомично се разделят на епителни, стромални и ендотелни. При всяка дистрофия се наблюдава определен метаболитен дефект. Рецидивиращите ерозии се свързват в голям процент с роговичните дистрофии. Протичат с внезапна болка, обикновено след ставане от сън, сълзене, зачервяване и замъглено зрение. Диагностицирането на роговичните дистрофии е от съществено значение при предстояща катарактална хирургия, защото пропуснати могат да компрометират следоперативния резултат както и да се стигне до усложнения като булозна кератопатия.


Scroll to Top