Cornea

Роговични дистрофии

Заболяването – България се смята за ендична зона по отношение на роговичните дистрофии. Това са заболявания, които обикновено протичат двустранно (често асиметрично); те са вродени, но се проявяват около втората декада; наследствени са; протичат с компрометиране на зрението; често са съпроводени с рецидивиращи ерозии. Анатомично се разделят на епителни, стромални и ендотелни. При всяка дистрофия се наблюдава определен метаболитен дефект. Рецидивиращите ерозии се свързват в голям процент с роговичните дистрофии. Протичат с внезапна болка, обикновено след ставане от сън, сълзене, зачервяване и замъглено зрение. Диафнострицирането на роговичните дистрофии е от съществено значение при предстояща катарактална хирургия, защото пропуснати могат да компрометират следоперативния резултат както и да се стигне до усложнения като булозна кератопатия.


Решението –


Преди
След
Scroll to Top