Cornea

Глаукома или тихият крадец на зрението

Заболяването е невродегенеративно заболяване, което има прогресивен ход, протича със засягане на зрителния нерв и периферното зрение и отпадане на зрителното поле. Глаукомата е социално значимо заболяване. В света са регистрирани повече от 70 млн. глаукомно болни. Основен рисков фактор за развитието на глаукома е повишеното вътреочно налягане. В голям процент от случаите това заболяване се установява случайно, защото няма ясни симптоми, които да насочват пациентите да потърсят лекарска помощ. Наблюдават се увреждане на нервните влакна, които остават незабелязани докато не настъпят значителни изменения на зрителните нерви. Освен повишеното вътреочно налягане съществуват и други рискови фактори, които са предпоставка за развитие на глаукома:

  • Възраст
  • Късогледство
  • Фамилна анамнеза за глаукома
  • Травми

Решението – Лечението според стадия на заболяването може да бъде медикаментозно; лазерна терапия; оперативно лечение. Основен метод за превенция и лечение са редовните очни прегледи и мониториране на вътреочното налягане.


Scroll to Top